ISO 9001 Система менеджменту якості

Система менеджменту якості (СМЯ) будується відповідно до вимог стандарту ISO 9001 Системи менеджменту якості. Вимоги цього стандарту є базовою структурою для ефективного управління бізнесом і задоволення побажань клієнтів.  Сьогодні цей найвідоміший у світі стандарт на системи менеджменту використовується більш, ніж 750 тисячами організацій у 161 країні світу.

 

На кого розрахований стандарт

Стандарти серії ISO 9000 можуть бути застосовані до будь-якої організації, що прагне оптимізувати свої виробничі процеси й методи управління, незалежно від її масштабу або галузі. Стандарт ISO 9001 є базовим стандартом, сумісним з іншими стандартами на системи менеджменту, наприклад з OHSAS 18001 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці та ISO 14001 Системи менеджменту довкілля.

 

Переваги СМЯ

 • Конкурентні переваги за рахунок впровадження ефективної СМЯ, що забезпечує взаємозв'язок Ваших робочих процесів з поставленими бізнес-цілями
 • Успішне управління бізнес-ризиками та підвищення ефективності діяльності
 • Залучення інвестицій, покращення репутації Вашої торгової марки й можливість виходу Вашої компанії на міжнародні ринки
 • Економія коштів за рахунок підвищення ефективності робочих процесів, збільшення обсягів продажів, пришвидшення окупності активів і підвищення рентабельності виробництва
 • Інтенсивний обмін інформацією та підвищення мотивації співробітників Вашої компанії
 • Підвищення ступеню задоволеності Вашого клієнта

 

Наші послуги

 • Розробка і впровадження СМЯ
 • Удосконалення діючої СМЯ
 • Супровід процедури сертифікаційного аудиту
 • Проведення внутрішнього аудиту й аудиту постачальників підприємства
 • Адаптація вимог керівних міжнародних документів до профілю Вашої компанії
 • Навчання за СМЯ Дізнатися детальніше

ГАЛУЗЕВІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ:

ISO 16949 Системи менеджменту якості – Особливі вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 в автомобільній промисловості та організаціях, що виробляють відповідні запасні частини

Причинами розробки додаткових галузевих вимог до СМЯ автомобілебудівних підприємств стали такі специфічні особливості вказаної галузі:

 

 • вимоги до скорочення періодів розробки й постановки на виробництво нової продукції
 • великий обсяг номенклатури комплектуючих виробів, що використовуються при виробництві автомобілів
 • нові форми організації відносин між постачальниками і споживачами (постачання "точно вчасно")
 • підвищені вимоги до безпеки, якості, надійності та безвідмовності продукції
 • жорсткі вимоги щодо зниження собівартості продукції.


На кого розрахований стандарт

Стандарт може застосовуватися в організаціях, що здійснюють такі види діяльності:

 

 • виробництво автомобільних деталей, запчастин, комплектуючих
 • технічне обслуговування, ремонт автомобілів
 • транспортування автомобільних деталей, запчастин, комплектуючих
 • зберігання автомобільних частин, комплектуючих, деталей
 • реалізація автомобільних запчастин, комплектуючих, деталей.

 

Переваги СМЯ на основі вимог стандарту ISO/TS 16949:

 • підвищення якості поставок серійної продукції та процесів на підприємстві
 • зниження непродуктивних втрат
 • підвищення відповідальності та дисциплінованості персоналу
 • отримання переваги перед конкурентами при участі в тендерних торгах, конкурсах на поставку продукції (або надання послуг)
 • покращення іміджу в очах іноземних і російських партнерів, інвесторів
 • зростання ринкової вартості компанії
 • підвищення інвестиційної привабливості підприємства
 • публічна демонстрація зацікавленим особам застосування загальноприйнятих вимог міжнародних систем якості в автомобільній індустрії
 • спрощення та здешевлення процесу отримання ліцензії (дозволу), сертифікату відповідності на продукцію.

Для отримання детальної інформації Ви можете залишити заявку або зв'язатися з нами.

ISO/TS 29001 Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Галузеві системи менеджменту якості. Вимоги до організацій, що постачають продукцію та послуги

Стандарт ISO/TS 29001 став результатом співпраці Американського Нафтового Інституту (АРІ) та технічного комітету ISO/TS 67 (Матеріали, обладнання і морські споруди для нафтової, нафтохімічної та газової промисловості). ISO/TS 29001 грунтуеться на вимогах ISO 9001, а також включає у себе додаткові вимоги з проектування, розробки, виробництва, встановлення та обслуговування нафтової та газової промисловості. Метою цих специфічних вимог є забезпечення узгодженності дій організацій, працюючих в нафтогазовій галузі, а також підвищення гарантії якості постачання товарів та послуг.   

На кого розрахований стандарт

Стандарт ISO/TS 29001 призначений для використання виробниками, постачальниками послуг, продавцями та постачальниками обладнання і матеріалів у нафтовій, газовій та нафтохімічній промисловості.

 

Переваги ISO/TS 29001:2010:

 • Забезпечення якісного виконання умов надання продукції та послуг у нафтохімічному та нафтогазовому секторі
 • Підвищення лояльності з боку потенційних та існуючих споживачів, органів контролю й нагляду
 • Формування іміджу компанії як надійного постачальника
 • Гарантування переваги при участі в тендерах
 • Скорочення відсотку невідповідної продукції
 • Забезпечення інвестиційної привабливості 
 • Скорочення незапланованих і накладних витрат, що пов'язані з усуненням невідповідностей в продукції. 

Для отримання детальної інформації Ви можете залишити заявку або зв'язатися з нами. 

ISO 13485 Медичні прилади – Системи менеджменту якості – Вимоги для цілей регулювання

Основою цього стандарту є спільні вимоги до систем менеджменту якості, які встановлює стандарт ISO 9001.


Однак, до стандарту ISO 13485 входить ряд додаткових специфічних вимог для організацій, що випускають продукцію медичного призначення, у тому числі: 

 

 • вимоги до стадій контролю, проектування та управління виробничим процесом (включаючи контроль виробничого середовища), спеціальними процесами, простежуваністью, валідацією, процесами стерилізації, записами;
 • управління ризиками;
 • необхідність документованих процедур проектування й розробки медичних виробів;
 • додаткові вимоги до чистоти продукції та контролю забрудненості;
 • спеціальні вимоги до стерильних медичних виробів;
 • вимоги до гігієни персоналу, обладнання й приміщень;
 • додаткові вимоги до системи зворотного зв'язку з метою отримання раннього попередження щодо проблем у сфері якості.


Стандарт призначений:

 • для впровадження системи менеджменту якості, що орієнтована на процеси розробки, проектування, виробництва й використання медичних виробів і супутні послуги;
 • для демонстрації всім зацікавленим сторонам здатності виробляти медичні вироби й надавати супутні послуги, що відповідають очікуванням замовника та встановленим вимогам;
 • для оцінки спроможності організації забезпечувати задоволення вимог замовників і відповідність продукції встановленим вимогам;
 • для сертифікації системи менеджменту якості згідно з вимогами стандарту.

Для отримання детальної інформації Ви можете залишити заявку або зв'язатися з нами.

IRIS МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Загальна система менеджменту бізнесу для залізничної промисловості

Стандарт IRIS був розроблений в 2006 році за ініціативою Європейського союзу залізничної промисловості (UNIFE) за підтримки основних виробників – постачальників міжнародного ринку залізничної техніки, у тому числі лідерів галузі: Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation System, Bombardier Transportation.


Необхідність створення нового стандарту була викликана численними претензіями виробників рухомого складу до якості матеріалів і запчастин, що постачаються, а також скаргами самих постачальників комплектуючих на велику кількість аудитів з боку замовників. Загальноприйняті стандарти якості, найвідоміший з яких ISO 9001, не змогли врахувати всі особливості процесів на залізничному транспорті.

 

На кого розрахований стандарт

Стандарт IRIS визначає базові вимоги до виробників залізничної техніки та постачальників компонентів для підприємств залізничної галузі.

 

Переваги:

 • Створення взаємовигідних умов для всіх зацікавлених сторін - операторів залізниць, виготівників рухомого складу та їх постачальників
 • Підвищення якості залізничної техніки
 • Підвищення ефективності бізнесу в результаті зниження витрат протягом усього життєвого циклу продукції
 • Підвищити конкурентоспроможність виробників залізничної промисловості
 • Підвищення лояльності з боку органів контролю.

Консультації

Консультація для Вашого підприємства

0462 611317