Безпека кормів у відповідності зі стандартом GMP+

Важливу роль у ланцюзі виробництва харчових продуктів відіграє безпека кормів. І тому, в даний час забезпечення якості та безпеки кормових продуктів приділяється найпильніша увага практично на всіх етапах їх виробництва: закупівля сировини, зберігання, транспортування та продаж.

Для забезпечення якості та безпеки кормів у світі розроблені стандарти, покликані забезпечити належну якість кормів і одним з основних широко застосовуваних стандартів, спрямованих на досягнення цієї мети є стандарт GMP+.

Схема сертифікації GMP+ є системою забезпечення безпеки кормів, прийнятої Голландською Радою Кормових Продуктів (PDV) і в даний час визнається в багатьох країнах.

GMP+ звертає увагу на безпеку кормів і робить акцент на тому, що виробництво кормів - це одна з найважливіших складових у загальній системі безпеки харчових продуктів. Стандарт GMP+ дозволяє контролювати безпеку кормів по всьому ланцюжку виробництва і дає можливість проводити моніторинг на всіх стадіях, починаючи зі стадії вирощування або виробництва сировини і компонентів, до їх переробки, транспортування, зберігання та доставки до кінцевого споживача.

Схема сертифікації GMP+ описує умови та вимоги для забезпечення безпеки кормових продуктів і базується на принципах HACCP та менеджменту якості, що дає можливість інтегрування системи менеджменту безпеки кормів у вже існуючі, або в ті системи, що починають впроваджуватися. Це дозволяє підприємствам кормової промисловості, впровадити на виробництві систему менеджменту згідно з вимогами стандартів GMP+, створити єдину систему менеджменту якості та безпеки продуктів, відповідну різним схемам сертифікації.

В сьогоднішніх реаліях сертифікація GMP+ відкриває можливості для реалізації комбікормової продукції на міжнародних ринках. Разом з цим наявність даного сертифікату підвищить надійність виробника і довіру до постачальників які працюють в Україні. Виходячи з цього, схема сертифікації кормів GMP+ може стати ефективним інструментом для підприємств кормової індустрії України на шляху до розвитку і освоєння нових ринків. Але не потрібно забувати, що в найближчому майбутньому сертифікація GMP+ буде давати значні переваги і на внутрішньому ринку України, в тому числі і з метою виконання нових законодавчих вимог безпеки кормів.


ТІМ ПРЕВЕНТ-УКРАЇНА пропонує виробникам кормів:

 

  • консультації при розробці та впровадженні системи менеджменту безпеки кормів у відповідності з вимогами стандарту GMP+
  • консультації при підготовці до процедур сертифікації
  • проведення навчання персоналу
  • проведення внутрішніх аудитів та аудитів постачальників на відповідність вимогам  схеми сертифікації GMP+.

Консультації

Консультація для Вашого підприємства

0462 611317